Bài viết bởi "tinale"

Ngày 5/5, học viên các lớp trang điểm cá nhân cá nhân tại Tina Lê Make- Up đã quay trở lại học tập sau khoảng thời gian...
Vào những năm gần đây, nghề trang điểm trở thành một xu hướng, lựa chọn của nhiều bạn trẻ yêu thích làm đẹp và mong muốn tạo...
Điều kiện chưa cho phép, chọn ngay gói học make-up trả góp tại Tina Lê Make Up Academy Bạn đang “chùn bước” vì muốn tìm một địa...

    Đăng ký học thử

    Họ tên:

    Email:

    Số điện thoại: